Schade-expertise

De schade-expertise van Leycon Advies wordt ingezet bij het vinden van de oorzaak van soms gecompliceerde onderhouds- en constructieproblemen. Schade aan constructies, vloeren en andere bouwdelen kan ontstaan als gevolg van diverse factoren. De goed opgeleide medewerkers van Leycon Advies stellen de schadeoorzaken vast en trachten steeds  een functioneel en economisch hersteladvies te formuleren.

Netwerk aan specialisten

Leycon Advies beschikt over een eigen netwerk aan specialisten en is hierdoor in staat ieder probleem  op een deskundige manier aan te pakken.
Leycon Advies garandeert steeds onafhankelijk onderzoek en wordt daarom regelmatig ingeschakeld als deskundige bij geschillen tussen contractpartijen.