Quickscan

Het globaal en in een kort tijdsbestek inspecteren van een aantal object om een algemeen beeld te krijgen van de onderhoudstoestand van deze objecten. Op basis van de resultaten van de quickscan kan er een selectie gemaakt worden van de nader te inspecteren objecten of onderdeken ervan.