Besteksinspecties

In het kader van het uitvoeren van herstelwerkzaamheden het in detail opnemen van de aan te pakken hoeveelheden, benodigde verkeersmaatregelen, maatregelen t.b.v. milieu e.d.