Inventarisaties van kunstwerken en gebouwen

Onderzoek waarbij gekeken wordt of en in welke constructievorm kunstwerken aanwezig zijn bij een beheerder. Er wordt een  beschrijving opgesteld van de kunstwerken met globale afmetingen.