Bepalen van de dekking van de wapening in beton

Met behulp van een wapeningsdekkingsmeter het in het werk vaststellen van de dekking op de wapening in een betonconstructie.