Over Leycon

Onderzoek en advies met betrekking tot bouwschades en onderhoudsvraagstukken voorkomend in de woning -en utiliteitsbouw en civiele constructies behoren ook tot de activiteiten. Hierbij moet gedacht worden aan het vinden van de oorzaken en oplossingen voor tal van bouwkundige problemen. Materialen die vaak het onderwerp zijn bij bouwschades zijn beton, hout, metselwerk, staal, natuursteen en kunststoffen zoals coatings en gietvloeren.

Middels het uitvoeren van een  inspectie wordt door Leycon Advies de actuele onderhoudstoestand van een constructie in beeld gebracht. De informatie die verkregen wordt tijdens een inspectie wordt overzichtelijk vastgelegd in een rapport voorzien van representatief fotomateriaal en details. Op basis van deze rapportages krijgt de opdrachtgever een duidelijk beeld van de situatie van de constructie. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek worden onderhouds - en reparatiemaatregelen vastgesteld en in overleg met de opdrachtgever vertaalt in een plan van aanpak of een meerjaren onderhoudsplanning. Van dit plan van aanpak kan een kostenraming -of begroting opgesteld worden. Het vertalen van het plan van aanpak in een bestek behoort ook tot de mogelijkheden.
 
Conditiebepalingen en beheer van woningen voor bijvoorbeeld vereniging van eigenaren of woningstichtingen kunnen door Leycon Advies worden uitgevoerd. (wat is het noodzakelijk onderhoud, wat zijn de kosten, zijn er economisch alternatieven)