Bepalen teergehalte van asfaltverhardingen

In het kader van het vervangen van asfaltverhardingen het bepalen van het teergehalte in het asfalt