Gerichte technische inspecties

Is een nadere inspectie met als doel het trachten vast stellen van de oorzaak van de eerder geconstateerde gebreken.
Zijn de oorzaken bekend dan kan een deskundig reparatieadvies worden opgesteld