Conditiebeoordelingen van gebouwen en industriële objecten

Om de levensduur van een constructie te verlengen is goed beheer onmisbaar.
Leycon Advies kan de huidige onderhoudsstatus vaststellen d.m.v. inspectie en eventueel nader onderzoek. Aan de hand van de inspectieresultaten kan een (meerlaren)onderhoudsplan worden opgesteld.