Planmatig Onderhoud

Meerjaren onderhoudsplannen moeten leiden tot planmatig onderhoud. Omdat deze onderhoudswerkzaamheden een cyclisch karakter hebben worden bouwmaterialen en constructieonderdelen langdurig beschermd tegen achteruitgang.Relatief dure renovatie blijven daardoor beperkt.


Leycon Advies  kan haar expertise ter beschikking stellen voor het begeleiden en eventueel organiseren van planmatig onderhoud