Meerjaren onderhoudsplannen

Een meerjaren onderhoudsplan bevat informatie over de bouwkundige en technische staat van een gebouw, kunstwerk of constructie. Het geeft u in een overzicht de te verwachten kosten voor onderhoud en vervanging op korte en lange termijn.
Zo wordt duidelijk welke bedragen er jaarlijks moeten gereserveerd worden om de onderhoudskosten over een vast te stellen periode gedekt te hebben.

Op basis van uitgebreide inventarisaties, conditiemetingen en technisch onderzoek stelt Leycon Advies meerjaren onderhoudsplannen –en begrotingen op.