Herstel- en onderhouds adviezen

Het opstellen van een deskundig hersteladvies vereist naast de nodige kennis van  betontechnische en bouwkundige schadeproblematiek een expertise op het vlak van reparatiematerialen /en technieken.

De adviseurs van Leycon Advies zijn gezien de jarenlange  ervaring in deze branche goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de markt. Een constructie kan op zeer verschillende manieren worden aangepakt waarbij zowel functionele, esthetische of financiële aspecten meewegen.

Leycon Advies zal na rapportage van de constateringen overleg plegen met de opdrachtgever om met hem de juiste overwegingen te maken waarna  het definitief herstel- advies kan vastgesteld worden. Van de te nemen maatregelen kan een kostenraming opgesteld worden.

Heeft het renovatieproject een behoorlijke omvang kan het hersteladvies vertaald worden in een technische omschrijving of een bestek waarmee bij gespecialiseerde aannemers een prijsaanvraag kan gedaan worden of een aanbesteding kan georganiseerd worden.