Inspecties

Ons bedrijf Leycon Advies heeft ruime ervaring met het inventariseren van civiele –en bouwkundige constructies en kan u van dienst zijn mbt het inspecteren van de kunstwerken (bruggen, viaducten , onderdoorgangen e.d.) en andere bouwkundige constructies.

Aan de hand van een visuele inspectie kunnen we de onderhoudstoestand van een kunstwerk bepalen. Met behulp van de inspectieresultaten kan een oordeel gegeven worden over de preventieve en curatieve maatregelen die genomen moeten worden om de constructie in een zodanige toestand te brengen dat deze het komend decennium zonder problemen kan gehandhaafd worden. De registratie van de  technische kenmerken van de constructie en de resultaten van de visuele inspectie worden opgenomen in een overzichtelijk rapport en/of databestand.

 

Inspecties: