Bepalen van het chloridengehalte van beton

Het aan de hand van uit het werk genomen monsters vaststellen of er sprake is van  ingemengde of ingedrongen chloriden en eventueel het bepalen het chloridenprofiel.